Lojistik Market - İş Başvurusunda Bulunan Adaylar için Açık Rıza Beyan Formu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat gereğince kişisel verilerimin kim tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi, hukuki sebebi ve Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarım konularında bilgilendirildim.

Yazılı ve/veya elektronik ortamda başvurduğum pozisyona uygunluğumun değerlendirilmesi, Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.‘nin insan kaynakları politikaları çerçevesinde işe alım süreçlerinin yürütülmesi, sonuçlandırılması, sonucun olumsuz olması durumlarında sonradan oluşacak benzer pozisyonlarda başvurumun değerlendirmeye alınması ve bu kapsamda iletişime geçilmesi gibi amaçlarla Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’ye ilettiğim her türlü kişisel verimin, Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından kaydedilmesine, depolanmasına, değiştirilmesine, güncellenmesine, periyodik olarak kontrol edilmesine, yeniden düzenlenmesine, sınıflandırılmasına, özgeçmişimde yer alan ve kendi irademle seçtiğim referanslarımın ve/veya Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından bizzat ulaşılan diğer referansların aranarak ilgili kişilerden işe yatkınlığım hakkında bilgi/veri alınmasına ve bu bilgilerin/verilerin Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş. tarafından kaydedilmesine, topluluk şirketleri ile paylaşmasına ve yukarıda bahsi geçen kişisel verilerimin Lojistik Market Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.’nin insan kaynakları havuzunda muhafaza edilmesine onay veriyorum.